Štandard F.C.I.:  číslo 99  WEIMARANER

 

Názov  plemena:  Weimarský stavač krátkosrstý

 

Originálny názov plemena: Weimaraner

Klasifikácia:  F.C.I.

Skupina VII : stavače

   

Štandard F.C.I.:

Hlava

Temeno: v súlade s veľkosťou tela a s tvárovou časťou. Psy majú širšie temeno ako sučky, ale pri oboch má byť správny pomer šírky temena k celkovej dĺžke hlavy. V prostriedku čela je prehĺbenina. Výbežok medzitemennej kosti mierne alebo primerane vystupuje. Za očami dobre zreteľné jarmové oblúky.

Čelový sklon: mimoriadne nevýrazný.

Tvárová časť

Ňucháč: veľký, presahuje cez spodnú čeľusť. Tmavej mäsovej farby, smerom dozadu postupne sivie.

Papuľa: dlhá a hlavne pri psoch silná, z profilu skoro hranatá. Nasadenie papule a oblasť očných zubov takmer rovnako široká. Chrbát nosa rovný, často mierne klenutý, nesmie byť preliačený.

Pysky: primerane previslé, sú ako sliznice mäsovo sfarbené. Malé kútiky.

Čeľuste/zuby: čeľuste silné. Chrup: úplný, pravidelný a silný. Rezáky sa dotýkajú. Nožnicový zhryz.

Líca: svalnaté a výrazné. Suchá hlava.

Oči: jantárovej farby, tmavé až svetlé, inteligentný výraz. V šteňacom veku blankytné. Okrúhle, nemajú byť šikmé. Viečka priliehajú.

Uši: široké a pomerne dlhé, siahajú približne po kútik papule. Nasadené sú vysoko a pomerne úzko, dole sú zašpicatené. Keď je pes v strehu, trochu dopredu natočené, poskladané.

Krk: ušľachtilý a ušľachtilo nesený, horná línia klenutá. Svalnatý, takmer okrúhly, nie príliš krátky, suchý. Smerom k pleciam mohutnie a harmonicky prechádza do línie chrbta a hrudníka.

Trup

Horná línia: od vyklenutej šije prechádza cez výrazný kohútik do pomerne dlhého pevného chrbta.

Kohútik: výrazný.

Chrbát: pevný a svalnatý, bez zníženia. Nemá byť vzadu prestavaný. Trochu dlhší chrbát je plemenu vlastný a nepokladá sa za chybu.

Kríže: boky dlhé a pomerne šikmé.

Hrudník: mocný ale nie príliš široký, dostatočne hlboký, siaha takmer po lakte a dostatočne dlhý. Dobre klenutý bez toho, aby bol súdkovitý, s dlhými rebrami a výrazným predhrudím.

Línia brucha: mierne stúpa, brucho ale nie je vtiahnuté.

Chvost: koreň chvosta trochu nižšie pod chrbtovou líniou ako pri iných plemenách. Chvost je silný a bohato osrstený. V pokoji visí, pri práci je vodorovný alebo aj vyššie nesený.

Končatiny

Predné končatiny: vysoké, šľachovité, rovné a paralelné, ale nemajú byť široko postavené.

Plecia: dlhé a šikmé, priliehavé, svalnaté, dobré zauhlenie medzi lopatkou a ramenom.

Ramená: šikmo postavené, dostatočne dlhé a široké.

Lakte: voľné, rovno postavené. Nemajú byť vtočené ani vytočené.

Predlaktia: dlhé, rovno postavené.

Kĺby nadprstia: silné, napnuté.

Nadprstia: šľachovité, nemajú byť šikmé.

Predné labky: uzavreté a silné, rovnobežné s osou tela. Klenuté prsty. Dlhšie stredné prsty sú typické pre plemeno a nepokladajú sa za chybu. Pazúriky svetlo až tmavo sivé. Vankúšiky dobre pigmentované, hrubé.

Zadné končatiny: vysoké, šľachovité, s výrazným svalstvom. Paralelne postavené, nemajú byť vtočené ani vytočené.

Stehná: dostatočne dlhé silné a svalnaté.

Kolenné kĺby: silné a napnuté.

Predkolenia: dlhé, s vystupujúcimi šľachami.

Päty: silné a napnuté.

Podpätia: šľachovité, postavené takmer kolmo.

Zadné labky: uzavreté a silné, bez vlčích pazúrikov. Inak ako predné.

Pohyb: jeho priebeh je pri všetkých typoch priestranný a plynulý. Predné a zadné končatiny sa pohybujú paralelne. Cvalové skoky sú dlhé a ploché. V kluse zostáva chrbát pevný. Mimochod je nežiaduci.

Koža: silná. Priliehavá, ale nie príliš.

Osrstenie

Vlastnosti srsti:

Krátkosrstý: krátka (ale dlhšia a hustejšia ako pri porovnateľných plemenách), pevná, veľmi hustá, priliehavá krycia srsť. Bez, alebo len so slabou podsadou.

Dlhosrstý: mäkká, dlhá krycia srsť môže, ale nemusí mať podsadu. Hladká alebo mierne zvlnená. Srsť na nasadení uší prevísa. Na ukončení uší je povolená zamatová srsť. Dĺžka srsti po stranách je 3 až 5 cm, na spodnej strane krku, na hrudníku a na bruchu trochu dlhšia. Pekné zástavy a nohavice, ale smerom nadol nie príliš dlhé. Na chvoste pekná zástava. Medzi prstami bohaté osrstenie. Srsť na hlave je kratšia. Drsnej srsti podobné osrstenie so stredne dlhou, hustou a priliehavou krycou srsťou, hustou podsadou a primeranými zástavami sa vyskytuje pri zmiešano dediacich jedincoch.

Farba: strieborná, srnčia alebo myšia sivá ako aj prechody medzi týmito farbami. Hlava a uši sú často trochu svetlejšie. Biele znaky sa povoľujú iba v nepatrnom rozsahu na hrudi a labkách. Príležitostne sa v strede chrbta vyskytuje viac alebo menej výrazný tmavý “úhorí pruh”.

Jedince s vyslovene červenožltým pálením smú dostať maximálne “dobrú”. Hnedé pálenie je hrubou chybou.

Veľkosť a hmotnosť:

výška v kohútiku: psy: 59 až 70 cm, ideál je 62 až 67 cm. Sučky: 57 až 65 cm, ideál je 59 až 63 cm.

hmotnosť:            psy: 30 až 40 kg, sučky: 25 až 35 kg.

Chyby: každá odchýlka od uvedených bodov sa pokladá za chybu, ktorej hodnotenie je v presnom pomere k stupňu odchýlky.

Hrubé chyby:

- výrazné odchýlky v type, pohlavne netypický výraz,

- hrubé odchýlky vo veľkosti a proporciách,

- tvárová časť hlavy - hrubé odchýlky, napr. hrubé pysky, krátka alebo špicatá papuľa,

- čeľuste, zuby: chýbanie viac ako 2xP1 alebo M3,

- oči: ľahké chyby, najmä ľahké a jednostranné chyby viečok,

- uši: výrazne krátke alebo dlhé, nie stočené,

- voľná koža na krku (lalok), veľké odchýlky v tvare a osvalení,

- chrbát: výrazne prepadnutý alebo kaprí chrbát, prestavanosť,

- hrudník, brucho: súdkovitý hrudník, nedostatočná hĺbka alebo dĺžka hrudníka, vtiahnuté brucho,

- hrubé anomálie postoja: nekorektné zauhlenie končatín, vytočené lakte, otvorené labky,

- výrazný súdkovitý postoj zadných končatín alebo kravský postoj,

- zlé chody pri všetkých typoch pohybu, slabé vykročenie alebo záber končatín, mimochod,

- hrubé chyby napr. tenká alebo hrubá koža,

- prechody medzi uvedenými typmi osrstenia,

- chýbajúce osrstenie brucha a uší (kožené uši), výrazne vlnovitá srsť pri krátkosrstom variante, výrazne kučeravé alebo krátke osrstenie pri dlhosrstom variante,

- odchýlky vo veľkosti a hmotnosti (napr. viac ako 2 cm nad mieru),

- iné hrubé chyby,

- ľahké chyby povahy.

Vylučujúce chyby:

- úplne netypický, najmä ťažkopádnosť alebo slabosť,

- úplne neproporčný,

- úplne netypická hlava, napr. buldočieho typu,

- tvárová časť: úplne netypická, napr. preliačený chrbát,

- čeľuste a zuby: predhryz, podhryz, chýbanie ďalších zubov,

- oči: ektropium, entropium,

- uši: úplne netypické, napr. odstávajúce,

- veľmi výrazný lalok,

- chrbát: výrazne prepadnutý alebo kaprí chrbát, výrazná prestavanosť,

- hrudník, brucho: hrudník výrazne súdkovitý alebo znetvorený,

- končatiny: rachitické, znetvorené,

- chronická chromosť,

- výrazne nekorektný pohyb,

- znetvorenia kože,

- čiastočne alebo úplne chýbajúca srsť,

- farba iná ako sivá, rozsiahle hnedé pálenie, biele škvrny inde ako na hrudi a labkách,

- výrazná odchýlka od stanovenej veľkosti,

- iné znetvorenia, dedičné ochorenia, napr. epilepsia,

- chyby povahy, napr. plachý, bojazlivý.

Zoznam samozrejme nemôže zahŕňať všetky možné chyby, ide o príklady.

Poznámka: psy musia mať obidva normálne vyvinuté semenníky úplne zostúpené v miešku.